Hemtjänst

Hedaz Omsorg AB

Kom med i vår familj

Hemtjänst. ledsagning och avlösning.

Hemtjänst

 

Vill du själv påverka hur och när du vill ha din hemtjänst? I så fall är du varmt välkommen till Hedaz Omsorg AB!

 

Vi erbjuder en trygg och säker hemtjänst där du själv är med och planerar insatserna. Tillsammans ser vi till att uppfylla dina behov och önskemål

 

Det är inte alltid enkelt att bli beroende av andra för att klara sina vardagsbestyr. Med vår hemtjänst vill vi skapa förutsättningar för att du ska kunna bo kvar i din bostad. Genom rätt hjälp och stöd underlättar vi din vardag.

 

Delaktighet och valfrihet

Vårt bemötande bygger alltid på delaktighet och valfrihet. Vi garanterar att det vi kommit överens om verkligen bygger på egna önskemål, behov och självbestämmande. Vi utformar alla våra insatser med närhet till dig och dina närstående samt värnar om din personliga integritet.

 

Vi skapar trygghet

För att både och dina anhöriga ska känna er trygga i situationen får du en egen kontaktman. Din kontaktperson är den hos oss som är bäst införstådd med dina önskningar och behov och har därmed också ansvar för att se till att dina behov uppfylls och att stödet blir utfört på det sätt som ni kommer överens om, allt inom ramen för biståndsbeslutet.

Copyright © All Rights Reserved Hedaz Omsorg AB