Tjänster

Hedaz Omsorg AB

Kom med i vår familj

Hemtjänst. ledsagning och avlösning.

Tjänster

 

Hemtjänst

Vi gör det möjligt för dig att bo kvar hemma med bra service, trygghet och värdighet. Vi arbetar med kunskap och omtanke, och vill att du ska kunna påverka innehållet i din vård och omsorg så att det blir som du vill och är van att ha det.

Personlig omvårdnad

Om du behöver mycket stöd kan vi besöka dig flera gånger om dagen och hjälpa till med sådant som att klä på dig, bädda, duscha eller hjälpa till vid toalettbesök. Vi kan också komma för att bara titta till dig och se att allt är bra, eller för att avlösa anhörigvårdare en stund.

 

Praktisk stöd

Ibland kan praktiska sysslor kännas tunga. Vi kan till exempel vara stöd åt dig när det gäller tvätt, inköp, klädvård, städning och post- och bankärenden. Du kan också få hem färdiglagad mat varje dag eller de dagar i veckan du vill.

 

Ledsagarservice

Vi finns för dig som har en funktionsnedsättning och tillhör personkretsen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Sol, socialtjänstelagen.

 

Meningsfull och rolig fritid

Vi erbjuder sällskap och stöd vid aktiviteter så att du får möjlighet att lämna hemmet, komma ut i närmiljön och kunna delta i samhälllivet på dina vilkor.

 

 

 

 

 

Trygghetslarm

Du kan alltid vara säker på att det är samma personer som kommer till Dig. Vare sig du tryckt på trygghetslarmet eller väntar på att hemtjänsten ska komma.

 

Vi gör alltid hembesök hos alla våra nya kunder. Som kund hos oss tilldelas Du alltid en kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att tillsammans med Dig se till att genomförandeplanen, som beskriver när och hur insatserna i beställningen från biståndshandläggaren ska utföras, hålls uppdaterad samt ansvarar för att tillsammans med Dig följa upp att Du är nöjd med den aktuella planen.

 

För oss är det mycket viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser Du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider Du önskar få hjälp.

Var inte rädd att tala om hu Du vill ha det. Vi är alltod lyhörda för dina individuella behov och önskemål. Våra kunder ska känna att de ha inflytande och självbestämmande och att de äger sin egen livssituation.

 

 

Copyright © All Rights Reserved Hedaz Omsorg AB